CRM & Pazarlama Nasıl Çalışır?

  • Hedef Kitle: Pazarlama ve CRM yönetimini işletme kültürü haline getirmek isteyen ve fark yaratmak isteyen  işletmelerdeki mevcut veya  potansiyel yöneticiler.
  • Ürettiği Sonuçlar : Pazarlama ve yeni dünyada pazarlama konusunda  yaklaşımları anlatır, Pazarlamada farklılaşmayı  vurgular, Pazarlama ve marka  yönetiminde dünyadan  örnekler sunar, CRM ve pazarlama ilişkisini  tanımlar, CRM ve Pazarlama  yönetimini  organizasyonda  açıklar.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : CRM Yaklaşımı, Müşteri Anlayışı ve müşteri yaşam döngüsü, Değişenler ve değişmeyenler, Pazarlama karması, Pazarlama konumlanması, Pazar yaşam eğrisi, Müşteri bakış açısı ile  konumlanma çalışması
  • Kimler katılmalı? Genel yönetim, Pazarlama, Satış ve Servis departmanlarda çalışan  yönetici adayları, yöneticiler ve  bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.