CRM Ve İşletmenin Anlayışı

  • Hedef Kitle: CRM anlayışını işletme kültürü haline getirmek isteyen ve fark  yaratmak isteyen işletmelerdeki  mevcut veya potansiyel  yöneticiler.
  • Ürettiği Sonuçlar : CRM konusunda farkındalık sağlar, İşletmeyi ekosistem olarak ele  alır ve CRM’i konumlandırır,CRM stratejisini açıklar, Pazarlama ve Satış ile  etkileşimini açıklar,
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : İş modeli olarak CRM, Organizasyonda CRM, Pazarlama açısından CRM, Satış açısından CRM, Müşteri sadakatini geliştirmek, Müşteri deneyimi nasıl yaratılır ?
  • Kimler katılmalı? Tüm departmanlarda çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Herkes katılmalı