CRM’in Ufak Tefek Taşları

  • Hedef Kitle: CRM odaklı iş yapmayı işletme kültürü haline getirmek isteyen  işletmelerdeki mevcut veya  potansiyel yöneticiler.
  • Ürettiği Sonuçlar : CRM odaklı iş yapma yönetimini sistematik olarak  anlatır, CRM konusunda dünyadan  uygulanmış örnekler sunar, CRM yönetimini  organizasyonda açıklar.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : CRM bileşenleri; CRM Yol haritası, Şikâyet yönetimi, Müşteri yönetimi, Kampanya yönetimi, Müşteri zekası, Sosyal CRM
  • Kimler katılmalı? Tüm departmanlarda çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Herkes katılmalı