Gerçek Hayatta CRM

  • Hedef Kitle: CRM konusunda uygulama yapmayı düşünen veya  uygulamasını desteklemek isteyen  işletmelerdeki mevcut veya  potansiyel yöneticiler.
  • Ürettiği Sonuçlar : CRM yönetimini sistematik olarak anlatır, CRM yönetiminde  uygulamalarla ve senaryolarla  bilinci yükseltir, CRM yönetiminde dünyadan  örnekler sunar, CRM yönetimini  organizasyonda açıklar.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Müşteri, Personel ve Müşteri deneyimi; Merkez ihtiyaçları, Müşteri ara yüzü, Senaryo 1 ve uygulama, Senaryo 2 ve uygulama, Senaryo 3 ve uygulama
  • Kimler katılmalı? İşletmedeki CRM yapılanması ile ilgili doğrudan veya dolaylı tüm  departmanlarda çalışan yönetici  adayları, yöneticiler ve bölüm  yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Uygulamada doğrudan veya dolaylı temas eden herkes katılmalı.