İnovatif Olmak Ya Da Her Gün Tekrar Dirilmek

  • Hedef Kitle : İnovasyonu ve inovasyon yönetimini işletme kültürü haline  getirmek isteyen ve fark  yaratmak isteyen  işletmeler.
  • Ürettiği Sonuçlar : İnovasyon kültürünü örneklerle anlatır, İnovasyon sürecini ve  yönetimini sistematik olarak  anlatır, İnovasyon konusunda  dünyadan örnekler sunar, İşletme için inovasyon  çalışmasını gruplar halinde  yapar, İnovasyon çıktılarını  programa dönüştürür.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : İnovasyon Nedir, Ne Değildir?, İnovasyon yönetimi, İnovasyon süreci, 7 inovasyon kaynağı, Analizlerin yapılması, fokus gruplar ve araştırma Fırsatların kurgusunun  geliştirilmesi, İnovasyon çalışması
  • Kimler katılmalı? Tüm departmanlarda çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Herkes katılmalı.