İzin alıp Pazarlama Yapmak

  • Hedef Kitle: Pazarlama alanındaki gelişmelere paralel olarak kitle pazarlamadan doğrudan izinli pazarlamaya geçmek isteyen işletmelerdeki  mevcut veya potansiyel  yöneticiler.
  • Ürettiği Sonuçlar : Pazarlamayı kitle anlayışından sıyırmak ve daha çok birebir ve destekçi denilen müşteri kitleleri ile temsil edilmek isteyen işletmelere izinli pazarlamayı ve izin almanın taktiklerini anlatır.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : İzinli pazarlamanın artan önemi, İzinli pazarlama bileşenleri, İzinli pazarlama çalışmaları ve örnekleri, “İzin alma” teknikleri, Müşteri Fayda Tekliflerinin  oluşturulması, İzinli Pazarlama örnekleri İşletme için segment bazlı  uygulama çalışması
  • Kimler katılmalı? Pazarlama departmanlarında çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.