Karlı Ürünleri Keşfetmek

  • Hedef Kitle : Ürün yönetimini süreci ile uygulamak ve işletme kültürü haline getirmek  isteyen, fark yaratmak isteyen  işletmeler.
  • Ürettiği Sonuçlar : Ürün yönetimi sürecini A’dan Z’ye işletir, Ürün yol haritası hazırlar, Mevcut veya potansiyel ürün yöneticilerinin kullanımına yönelik  araçları sunar, İşletmede ürün yönetiminde “ortak” bir  dil oluşturur.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Fikir çalışması, Business Case, Use Case, MRD, Product roadmap, Sunum
  • Kimler katılmalı? Ürün yönetimi ile temasta olan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm  yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.