Muhteşem İkili : Ürün Yönetimi & Pazarlama

  • Hedef Kitle : Ürün, Servis ve Pazarlama yönetimini entegre olarak etkin yapmak isteyen ve fark yaratmak isteyen  işletmeler.
  • Ürettiği Sonuçlar : Ürün yönetiminde temel sorunları ortaya koyar, Stratejik bakış açısı kazandırır, Pazarlama açısından ürünü inceler, Personeli ürün yönetimine hazırlar Uygulamalı olarak süreci canlandırır
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Ürün yönetimi tanımı, Ürün yönetiminde roller, Ürün yönetiminde ekip modeli, Stratejik Bakış Açısı, Ürün bakışı, Pazar bakışı, Ürünleştirme stratejisi, Pazarlama yaklaşımı, Segmentasyon, CVP, RFM, Pazar analizi,      Fizibilite analizi, Ürün Yönetiminin genel Fazları, Business Case hazırlama,     Rekabet analizi, Ürün karşılaştırma, Stratejik konumlama, Ürün değer matrisi
  • Kimler katılmalı? Ürün, Servis ve Pazarlama departmanlarda çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.