Müşteri ve Onun Deneyimi

  • Hedef Kitle: Müşteri odaklı anlayış konusunda çerçeve oluşturmak isteyen  işletmelerdeki yöneticiler ve üst  düzey yöneticiler.
  • Ürettiği Sonuçlar : Müşteri odaklı anlayışı ve uygulama esaslarını anlatır, İşletmenin müşterilerin mevcut  veya  gelecekteki ihtiyaçlarına  odaklanmalarını sağlar, Müşteri yaşam eğrisini ve  muhtemel değişimleri açıklar. Pazar yaşam eğrisi ile müşteri  yaşam eğrisi uyumu  konusunda farkındalık yaratır.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 6 Kişi, Toplantı düzeni
  • WorkshoX’un içeriği : Yeni Dünya’da Müşteri yaklaşımı, Müşteri yaşam eğrisi Pazar yaşam eğrisi, Aksiyon planlama
  • Kimler katılmalı? Patronlar, tüm departmanlarda çalışan grup yöneticileri, bölüm  yöneticileri ve  üst düzey  yöneticiler.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar Mevcut veya potansiyel yöneticiler İşte deneyimi 10 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.