Pazar Liderliği Stratejisi

  • Hedef Kitle: Stratejiyi işletme kültürü haline getirmek ve planlama araçlarının kullanımını geliştirmek isteyen  işletmelerdeki üst düzey  yöneticiler, yöneticiler ve yönetici  adayları.
  • Ürettiği Sonuçlar: Stratejik hedeflerin oluşturulmasını sağlar, Planlama Tekniklerini geliştirir, Stratejik adımlar anlaşılır, Stratejik yol haritasının  oluşturulmasını sağlar.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Strateji nedir ?, Strateji – Taktik, Strateji oluşturma süreci, Strateji ve planlama, Strateji formülasyonu, Stratejik yol haritası
  • Kimler katılmalı? Strateji sürecinde yer alan çalışanlar, yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.