Pazarlama

İşletmeler, müşterilerini ve müşteriye değen fonksiyonlarını “bütünsel olarak” daha iyi anlayarak çok etkin hale gelebilirler. Başta Pazarlama’da olmak üzere bunu destekleyebilmek için kullanılabilecek başlıca popüler araçlar; Müşteri deneyimi yönetimi, CRM ve Sadakat Yönetimi, Stratejik pazarlama Yönetimi ve Omni-kanal Pazarlama Yönetimi olarak sıralanabilir. Bu araçlar başta olmak üzere diğer araçların da yardımı ile işletmeler kendilerini sürekli yenileyebilmek; daha ölçülebilir çıktılar üretebilmek için yeni yöntemlere başvuracaklar. İşte bu noktada ilgili birimlerin “holistik” uyumunu sağlayabilmek için yardımcı olabiliyoruz.