Pazarlamanın Yol Haritası

  • Hedef Kitle: Pazarlamayı ve stratejiyi uyumlaştırmak ve bu çalışmaları işletme kültürü haline getirmek isteyen işletmelerde pazarlama ile ilgili doğrudan çalışan fonksiyonlar.
  • Ürettiği Sonuçlar : Pazarlama çalışmalarına bakış açısını daha makro seviyeye getirir, uzun soluklu bakış açısı verir. Pazarlama ile işletme stratejilerini uyumlaştırır ve bütçeye dayalı daha ölçülebilir pazarlama çalışmalarına geçişte yardımcı olur.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • Kimler katılmalı? Pazarlama departmanlarında çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.