Rekabet ve Pazarlama Kardeşliği

  • Hedef Kitle: Pazarlamayı işletme kültürü haline getirmek isteyen ve fark yaratmak isteyen işletmelerde pazarlama ile ilgili doğrudan veya dolaylı çalışan fonksiyonlar.
  • Ürettiği Sonuçlar: Rekabetçi pazarlama stratejilerini kullanarak farklılaştırır, Pazarlama harcamalarının ölçümleme tekniklerini anlatır, CRM sistemlerinin “akıllı” yeteneklerini öğretir, Pratik öneriler sunularak uygulatır, E-Ticaret, CRM ve mobil ortamlarda teknolojileri sunar.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği: Stratejik pazarlama planlaması, Rekabetçi pazarlama stratejisi, e-pazarlama ve m-pazarlama, Rekabetçi pazarlama için uygulama
  • Kimler katılmalı? Tüm departmanlarda çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.