Strateji WorkshoX ile İşletmenin Yolunu Keşfetmek

  • Hedef Kitle: Strateji sürecinde yer alan çalışanlar, yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm  yöneticileri.
  • Ürettiği Sonuçlar: İşletmenin içinde bulunacağı ortamın fotoğrafı çok farklı bakış  açıları ile oluşturulur, Stratejik konum çok farklı bakış  açıları ile seçilir, Seçilen konuma uygun yol haritası  hazırlanır, Yol haritasına ait adımlar geliştirilir, Stratejik yol haritasına ilişkin  göstergeler belirlenir.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Stratejik hazırlık, Strateji formülasyonu, Geleceğe ait resmi ortaya çıkartmak, Senaryo geliştirme zenginleştirme, Kurum için Vizyon geliştirme, Ana adımların belirlenmesi, Entegrasyon ve Aksiyon planı  geliştirme
  • Kimler katılmalı? Strateji sürecini etkileyen/etkilenen tüm  departmanlarda çalışan yönetici  adayları, yöneticiler ve bölüm  yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.