Stratejik Düşünerek Fark Yaratmak

  • Hedef Kitle: Stratejiyi işletme kültürü haline getirmek, çalışanlarına strateji  konusunda farkındalık kazandırmak  ve gelecekte rekabetçi olmak  isteyen işletmelerdeki üst düzey  yöneticiler, yöneticiler ve yönetici  adayları.
  • Ürettiği Sonuçlar: Şirketin stratejik konumunu analiz edebilir, Teknikleri gelişir, Vizyon, Misyon ve Strateji anlaşılır, Stratejik düşünme ile hayal ve  spekülatif düşünmenin  entegrasyonu  sağlanır. Strateji’nin önemi ve stratejik  düşünme araçlarının kullanımı  anlatılır.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği: Strateji tipi testi, Stratejik düşünme modeli, Stratejik düşünme ve planlama ilişkisi, Kritik başarı faktörleri çalışması, Vizyon çalışması
  • Kimler katılmalı? Strateji sürecinde yer alan çalışanlar, yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.