Sürdürülebilir Ürünler/Servisler Yapmak

  • Hedef Kitle: Müşteri odaklı anlayış konusunda çerçeve oluşturmak isteyen  işletmelerdeki yöneticiler ve üst  düzey yöneticiler.
  • Ürettiği Sonuçlar : Yöneticilere ürün yönetimini sistematik olarak anlatır, Ürün yönetiminde farklılaşmayı vurgular, Ürün yönetiminde dünyadan örnekler sunar, Ürün yönetimini organizasyonda açıklar.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 6 Kişi,Toplantı düzeni
  • WorkshoX’un içeriği : Yeni dünya’da rekabetin şekli, Konumlanma, Ürün ve Servis Yönetimi, Aksiyon planlama
  • Kimler katılmalı? Patronlar, tüm departmanlarda çalışan grup  yöneticileri, bölüm  yöneticileri ve  üst düzey  yöneticiler.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar Mevcut veya potansiyel yöneticiler İşte deneyimi 10 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.