Ürün Yöneticisi Olmak için Gereken Yetkinlikleri

  • Hedef Kitle : Ürün yönetimini işletme kültürü haline getirmek isteyen ve fark yaratmak isteyen işletmeler.
  • Ürettiği Sonuçlar : İşletmede çalışanlara ürün yönetimini sistematik olarak anlatır, Ürün yönetiminde farklılaşmayı  vurgular, Ürün yönetiminde dünyadan  örnekler sunar, Ürün yönetimini organizasyonda  açıklar.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Ürün yöneticisi yetkinlikleri, Stratejik Bakış Açısı, Pazarlama Yetkinliği, Planlama Yetkinliği, İnovasyon yeteneği, Fizibilite
  • Kimler katılmalı? Tüm departmanlarda çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar Tamamen operasyonel çalışanlar.