Ürün Yönetimi & Ürün Yaşam Döngüsü

  • Hedef Kitle : Ürün yönetimini işletme kültürü haline getirmek isteyen ve fark yaratmak isteyen işletmeler.
  • Ürettiği Sonuçlar : Ürün yönetiminde planlamada karşılaşılan  sorunlara cevap  verir, Çalışanlarına katma değer katan  heyecan verir, İnteraktif olarak teknik adamları  sürece
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 16 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Ürün Planlama, Pazar ihtiyaçları, Use cases, Özellikler matrisi, Ürün yol haritası, Ürün teslimat süreci, Marketing Requirements Doc.oluşturma, Users & personas, Problemler, High Tech MRD, Başarısızlık analizi
  • Kimler katılmalı? Ürün yönetimine temas eden, ürün yönetecek olan teknik tarafı  kuvvetli yönetici adayları, yöneticiler  ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar. İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar. Tamamen operasyonel çalışanlar. Teknik olmayanlar.