Ürün Yönetimi

İşletmelerin; müşterilerini elde tutma, müşterilerine yeni ürün/servisler sunma ve yeni müşterileri elde etme ile ilgili yaptıkları stratejik faaliyetleri ölçümlemesi ve teknolojik olarak kolayca uygulayabilmesi için çok farklı bakış açılarından ortaya çıkan modellere ihtiyaçları var.