Veri tabanına dayalı Pazarlama

  • Hedef Kitle: Pazarlamayı kısıtlı bütçe ile yapmak zorunda olan, ölçülebilir pazarlama çalışmalarını işletme kültürü haline getirmek isteyen işletmelerde pazarlama ile ilgili doğrudan çalışan fonksiyonlar.
  • Ürettiği Sonuçlar : Pazarlama bakış açısını kitle pazarlama anlayışından daha odaklı, daha hedefli ve daha ölçülebilir hale getirmek isteyen pazarlama ile doğrudan veya dolaylı çalışan, pazarı anında izlemek ve aksiyon almak isteyen işletmelerde bu yapıların temel taşlarını benimsetir.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Krizin anlamı, Kriz stratejisi nedir ?, Kriz taktiği, Yeni anahtar göstergeler, Kriz yönetiminin farkları, Bakılması gereken noktalar, Müşteri/Ürün/Servis analizi, Ölçümleme, Karlı/karsız müşteri, Segment analizi, Konumlanma, Doğrudan pazarlama, Fayda önerisi, Krizde önemli noktalar, “Yapılması gerekenler”, “Yapılmaması gerekenler”, Krizde pazarlama için uygulama
  • Kimler katılmalı? Tüm departmanlarda çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.