X Pazarlama – Çok kanaldan Pazarlama

  • Hedef Kitle: Pazarlamayı ve stratejiyi uyumlaştırmak ve bu çalışmaları işletme kültürü haline getirmek isteyen işletmelerde pazarlama ile ilgili doğrudan çalışan fonksiyonlar.
  • Ürettiği Sonuçlar : Pazarlamayı dijital dünyada da uygulamak isteyen ancak bunu genel pazarlama anlayışı ile uyumlaştırmakta zorlanan işletmelerde dijital dünyanın tamamlayıcı bir araç olarak kullanımı ve bunu yaparken izlenmesi gereken yolları anlatır.
  • Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni : En çok 12 Kişi, U düzeni, Flipchart 4 adet
  • WorkshoX’un içeriği : Klasik pazarlama ve x pazarlama ilişkisi, x pazarlama bileşenleri, İzinli pazarlama, Doğrudan pazarlama, İnternet pazarlama, Mobil pazarlama, Sosyal ağlarda pazarlama, Viral pazarlama
  • Kimler katılmalı? Pazarlama departmanlarında çalışan yönetici adayları, yöneticiler ve bölüm yöneticileri.
  • Kimler katılmamalı? Yeni mezunlar İşte deneyimi 2 yıldan az olanlar Tamamen operasyonel çalışanlar.